<previous May 30 2004 - 074156 2004.05.30 Salton Seanext>
tags: ( • 2004.05.30_Salton_Sea )